Jednoduchý 400 mW vysílač

Technické údaje

Napájení: 12-14 V stabilizované, 100 mA
Vf výkon: 400 mW
Impedance: 50-75 ohmů
Frekvence: 87,5-108 MHz
Modulace: FM širokopásmová

Schéma zapojení

tx1.gif (5874 bytes)

Seznam součástek

Kondenzátory:
C1, C2, C12 - 100 pF keramický
C3, C5 - 0,22 uF elektrolytický
C4 - 1,8 nF keramický
C7, C18 - 100 nF mini keramický
C8, C9 - 10 pF keramický
C10 - 47 pF keramický
C11 - 8,2 pF keramický
C13, C16, C17, C19 - 1 nF keramický
C14 - trimr 60 pF
C15 - trimr 35 pF
C20 - 470 uF elektrolytický

Cívky:
(všechny cívky vzduchové, vinuty samonosně na průměru 6 mm izolovaným Cu drátem o průměru 0,7 mm, závity těsně u sebe)
L1 - 4,5 závitu
L2 - 9,5 závitu
L3 - 4,5 závitu

Odpory:
R1, R2 - plastový potenciometr 10 k
R3 - 33 k
R4, R7, R12 - 10 k
R5, R11 - 470
R6 - 27 k
R8 - 22 k
R9 - 270
R10 - 100

Ostatní:
D1 - BB409, KB109G, BB109G, BBY31
T1 - BC547C (BC548C, BC547B)
T2 - BFR91A (BFR96)
T3 - BFR96

deska cuprextitu
žárovička 6 V / 0,1 A
jack 3,5 mm
knoflíky na potenciometry
stíněný kablík
koaxiální kabel
anténní konektory
vhodná anténa a napájecí zdroj

Popis funkce

Tranzistor T1 tvoří oscilátor. Ten je laděný cívkou L1 a varikapem (kapacitní diodou) D1. Na varikap je přivedeno ladicí napětí i modulační signál, kterým je oscilátor mírně rozlaďován a tím modulován. Vf signál z oscilátoru je dále zesílen tranzistory T2 a T3. Následuje impedanční přizpůsobení.
Audiosignál přivedený na vstup nejprve projde přes R3 a C4. Tato dvojice součástek zajišťuje preemfázi - zdůraznění vysokých kmitočtů. Potenciometrem R2 lze nastavit správnou hlasitost modulace.
Ladění se provádí potenciometrem R1, případně také cívkou L1 (roztahování a stahování závitů, případně změna počtu závitů).

Plošný spoj a rozmístění součástek

Plošný spoj je navržen pro osazení všech součástek ze strany měděné fólie, tedy ze strany spojů. Měď mezi spoji lze vypilovat, vyfrézovat nebo odleptat.

tx1dps1.gif (7280 bytes)

tx1dps2.gif (2133 bytes)

Oživení

Po sestavení a důkladné kontrole zapojte na výstup žárovičku a připojte napájení. Proudový odběr by měl být kolem 100 mA. Žárovička může, ale zatím ještě nemusí svítit. Teď je potřeba naladit vysílač do pásma CCIR a to cívkou L1. Potenciometr R1 proto nastavte přibližně doprostřed a na přijímači se pokuste vysílač naladit. Jelikož do vysílače zatím nepouštíme žádný signál, měli byste naladit ticho. Pokud se to napoprvé nepovede, postupně roztahujte závity L1 a znovu ladění opakujte. Až se to povede, zafixujte závity L1 v pozici podle vámi vybrané frekvence. Potenciometrem R1 pak přesně dolaďte frekvenci. V případě neúspěchu, pokud se zdá, že vysílač vysílá, ale mimo rozhlasové pásmo, lze přidat nebo ubrat závit cívky L1 a postup zopakovat.
Když už nám vysílač vysílá na správné frekvenci, je ještě potřeba nastavit jej na největší výkon. Pootočte několikrát střídavě trimry C14 a C15 tak, aby žárovička co nejvíce svítila. Poté místo žárovičky připojte anténu, pusťte hudbu, dolaďte správnou frekvenci a hlasitost a můžete vysílat.
Pokud se po připojení antény objeví v modulaci brum, je to nejspíš tím, že anténa je už jednou uzemněná. Pomůže připojit stínění koaxiálu na zem vysílače přes kondenzátory 1 nF.

S dobrou anténou má vysílač maximální dosah až několik km. Např. při použití dipólu bude dosah velmi kvalitního pokrytí asi 500 metrů, maximální dosah v závislosti na výšce dipólu asi 1 až 4 km. Vysílací frekvence není zcela stabilní, zejména po zapnutí, je to daň za jednoduchost (nepoužit fázový závěs PLL).