Pozor na čínské výrobky tvářící se jako FM vysílače!

Některé méně solidní internetové obchody ve světě nabízejí profesionální vysoce kvalitní FM vysílač čínské výroby, který je ovšem asi tak profesionální a vysoce kvalitní, jako většina šuntu, kterým nás tato zem zaplavuje. Tento trend bohužel začíná pronikat i do oblastí, kde už jde takříkajíc o hubu.

Vysílače jsou nabízeny v líbivém obalu ve výkonové řadě od 5 W do 50 W. Ve všech případech je základem dnes již zastaralý a překonaný obvod BH1415F, který také s konečnou platností určuje kvalitativní zařazení celého "vysílače". Připomeňme, že obvod BH1415F je určen pro spotřební elektroniku pro bezdrátový přenos zvuku na vzdálenost maximálně několika metrů s výkonem do 0,2 mW. Dále se už s nadhledem můžeme dočíst například tyto bludy:

K dalším výrazným nevýhodám patří absence vstupu pro RDS, jeho dodatečné zabudování je bohužel značně problematické a výsledek nebude nikdy ideální. Celý vysílač je ve skutečnosti předražený bastl, jaký si klidně vyrobíte doma na koleně. Z výrobní linky vyjede maximálně za cenu dvou rohlíků a několika hektarů zlikvidované přírody. Distributor si poté bezpracně vydělá, ale veškeré riziko nesete vy. Žádný výrobce skutečné vysílací techniky by totiž tohle do svého zařízení nikdy nezabudoval, neboť by se jednak musel propadnout hanbou a jednak by takový výrobek nedostal homologaci ani v Namibii.

Pokud si někdo kupuje hotový vysílač, protože chce záruku, že jeho technické parametry budou splňovat příslušné standardy, že jeho zvuk bude skutečně kvalitní a že nebude mít za pár chvil ČTÚ před domem, pak se v případě tohoto zařízení jedná o zbytečně vyhozené peníze. A jelikož prodejci tvrdí něco jiného, můžeme je s klidným svědomím označit za podvodníky, v lepším případě za hlupáky. Nejde o to, že by ten vysílač nefungoval. Jde o to, že tento výrobek je prezentován jako profesionální vysílač, ačkoli to profesionální vysílač není a ani se k němu neblíží.