RSL a LPFM licence

Ne vždy je nutné vysílat pirátsky. V některých zemích existují legální alternativy vhodné pro většinu zájemců o lokální rozhlasové vysílání s malým výkonem. Přestože občas slyšíme, že něco takového není možné, opak je pravdou. A kdy se dočkáme u nás?

Restricted Service Licences (RSL)

Ve Velké Británii se krátkodobé licence většinou udělují na maximálně 28 dní. Pro pásmo VKV jsou dva typy licencí s maximálním výkonem 1 W nebo 25 W, výška vysílací antény nad okolním terénem nesmí překročit 20 metrů. Licenci je možné získat i pro pásmo středních vln s maximálním vyzářeným výkonem 1 W, je ovšem nutné počítat s rušením ve večerních hodinách.
Pro RSL stanice jsou na VKV nejčastěji vyhrazeny frekvence 87,7-87,9 MHz. Vysílač může být amatérsky zhotovený (!), pokud splňuje potřebné parametry, jako je např. stabilita kmitočtu. Rovněž vysílání RDS není problém.
RSL licence jsou určeny hlavně pro ty, kteří chtějí vysílat u příležitosti různých akcí, výročí, svátků a podobně.

Pobrobný popis podmínek získání RSL licence je zde: rsl.doc

Low Power FM Radio (LPFM)

V USA byla kategorie stanic vysílajících malým výkonem schválena Federální komisí pro komunikace (FCC) v lednu roku 2000. Schváleny byly dvě třídy těchto stanic rozdělených podle maximálního výkonu. V první je to 100 W, ve druhé pak 10 W, přičemž maximální výška vysílací antény nad okolním terénem je u obou tříd 30 metrů.
Kvůli zamezení vzájemnému rušení mezi novými LPFM a stávajícími stanicemi je třeba dodržovat jistá pravidla. LPFM stanice musí v oblasti, kde již vysílá jiná stanice, dodžet odstup minimálně 0,6 MHz. V USA se vysílá pouze na lichých desetinách MHz, jedná se tedy o odstup tří kanálů.
O licenci mohou žádat nejrůznější organizace a seskupení, ovšem nikoliv jednotlivci. Stanice nesmí být komerční, ale může mít sponzory jednotlivých pořadů. Licence se uděluje na osm let a bude obnovitelná.

Odkazy:
http://www.radioauthority.org.uk
http://www.fcc.gov
http://www.fcc.gov/mmb/asd/lpfm/index.html